Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou překladem z původní anglické verze. V případě jakýchkoli rozporů mezi nimi má přednost anglická verze. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte anglickou verzi.

Aktualizováno: 14. března 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte tento web nebo na něm nakoupíte (dále jen „stránky“).

Osobní údaje, které shromažďujeme

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Když navštívíte Stránku, můžeme automaticky shromažďovat určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých cookies, které jsou nainstalovány ve vašem zařízení. Kromě toho, když si prohlížíte stránky, shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, jaké webové stránky nebo hledané výrazy vás na stránky odkazovaly a informace o tom, jak se stránkou komunikujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako „Informace o zařízení“.

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

  • „Soubory cookie“ jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak soubory cookie zakázat, naleznete na stránce allaboutcookies.org.
  • „Soubory protokolů“ sledují akce probíhající na webu a shromažďují data včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazujících/výstupních stránek a datových/časových razítek.
  • „Web beacons“, „tagy“ a „pixely“ jsou elektronické soubory používané k záznamu informací o tom, jak si prohlížíte web.

INFORMACE O NÁKUPU

Když nám odešlete informace (včetně textu, obrázků, videí a dalších informací) nebo přidáte produkty do nákupního košíku nebo uložíte produkty do seznamu přání nebo provedete nákup nebo se pokusíte o nákup prostřednictvím webu, můžeme shromažďovat od vás určité informace, včetně vašeho jména, názvu společnosti, e-mailové adresy (nebo jiných kontaktních údajů), položek nákupního košíku, položek seznamu přání, historie objednávek, fakturační adresy, dodací adresy, způsobu dopravy a platebních údajů (včetně kreditní/debetní karty čísla, podrobnosti o PayPal a podrobnosti o dalších platebních metodách). Tyto informace označujeme jako „Informace o nákupu“. Informace o nákupech shromažďujeme v naší „databázi relace/objednávky“.

Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o „osobních údajích“, máme na mysli jak informace o zařízení, tak informace o nakupování.

Jak používáme vaše osobní údaje

Pro účely vylepšování a optimalizace našich stránek (například generováním analýz o tom, jak naši zákazníci procházejí naše stránky a jak s nimi interagují, a pro posouzení úspěšnosti našich marketingových a reklamních kampaní) můžeme zpracovávat informace o zařízení. Naším oprávněným zájmem je analyzovat a zlepšovat naše stránky, služby a produkty.

Pro účely správy vašeho nákupu, dodání zakoupených produktů nebo služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích můžeme zpracovávat informace o zařízení a informace o nákupech. Zpracování je nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi a naším oprávněným zájmem je řádná správa našeho webu a našeho podnikání.

Pro účely uložení vašeho nákupního košíku a připomenutí opuštěných produktů v něm můžeme zpracovávat informace o zařízení a informace o nákupech. Naším oprávněným zájmem je co nejvíce usnadnit váš nákup produktů, o které jste projevili zájem přidáním do nákupního košíku.

Pro účely komunikace s vámi o Stránkách a/nebo produktech či službách, které jste si zakoupili, správy našeho vztahu s vámi a vedení záznamů o této komunikaci, můžeme zpracovávat Informace o zařízení a Informace o nákupech. Zpracování je nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi a naším oprávněným zájmem je poskytovat vám pohodlný zákaznický servis, řádnou správu našich zákaznických vztahů a řádnou správu našeho webu a našeho podnikání.

Za účelem prověření potenciálního rizika nebo podvodu můžeme zpracovávat informace o zařízení a informace o nakupování. Naším oprávněným zájmem je vaše bezpečnost, bezpečnost ostatních a našeho webu a správná správa našeho webu a našeho podnikání.

Za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení, můžeme zpracovávat informace o zařízení a informace o nakupování. Naším oprávněným zájmem je ochrana a prosazování našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv ostatních.

Abychom splnili zákonnou povinnost, které se na nás vztahuje, můžeme zpracovávat informace o zařízení a informace o nakupování. Zpracování je nezbytné, abychom dodrželi platnou legislativu a naším oprávněným zájmem je ochrana a uplatňování našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv ostatních.

Pro účely zasílání příslušných oznámení nebo zpravodajů můžeme zpracovávat informace o zařízení a informace o nakupování. Toto zpracování je založeno na vašem souhlasu, když jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, nebo na základě našeho oprávněného zájmu zasílat vám relevantní marketingová sdělení poté, co jste provedli nákup nebo se zaregistrovali k členství na Stránkách. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení v e-mailu.

Za účelem poskytování cílených reklam nebo marketingových sdělení o našich produktech a službách můžeme zpracovávat informace o zařízení a informace o nakupování. Naším oprávněným zájmem je poskytovat vám relevantní reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

Za účelem zveřejnění recenze, kterou jste o Stránkách napsali, můžeme zpracovat informace o jméně a informace, které jste ve své recenzi uvedli. Naším oprávněným zájmem je informovat lidi o tom, co naši zákazníci zažili při obchodování s námi.

Neposkytujte nám prosím žádné osobní údaje jiné osoby, pokud vás k tomu nevyzveme.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, abychom nám pomohli používat osobní údaje, jak je popsáno výše. Abychom mohli zpracovat vaše platby, sdílíme osobní údaje s našimi poskytovateli plateb. Abychom mohli doručit vaše produkty a spravovat vrácení, sdílíme osobní údaje s našimi poskytovateli plnění a přepravy. Abychom vám poskytli pohodlný zákaznický servis, sdílíme osobní údaje s našimi poskytovateli komunikačních nástrojů. Aby byla naše marketingová komunikace relevantnější, sdílíme osobní údaje s marketingovými platformami, jako jsou Google a Facebook. Používáme také službu Google Analytics, která nám pomáhá porozumět tomu, jak naši zákazníci web používají. Další informace o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, naleznete v Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Můžete se také odhlásit z Google Analytics zde.

V neposlední řadě můžeme také sdílet vaše osobní údaje, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, abychom reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili naše práva.

Reklama založená na chování

Jak je popsáno výše, používáme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám mohli poskytovat cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, můžete navštívit Vzdělávací stránka iniciativy Network Advertising Initiative ("NAI").

Z cílené reklamy se můžete odhlásit pomocí níže uvedených odkazů:

Některé z těchto služeb se navíc můžete odhlásit návštěvou Přihlášení společnosti Digital Advertising Alliance -out portál.

Nesledovat

Upozorňujeme, že neměníme postupy shromažďování údajů a používání našich stránek, když z vašeho prohlížeče zaznamenáme signál Do Not Track.

Vaše práva

Pokud jste evropským rezidentem, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo požádat o opravu, aktualizaci, odstranění nebo omezení vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitku, stížnost, odvolání souhlasu a právo na přenositelnost údajů. Pro úplné vysvětlení těchto práv si přečtěte příslušné zákony a pokyny od regulačních orgánů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud jste navíc evropským rezidentem, bereme na vědomí, že zpracováváme vaše údaje za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud prostřednictvím webu zadáte objednávku), nebo jinak, abychom mohli sledovat naše uvedené oprávněné zájmy výše. Dále upozorňujeme, že vaše informace budou přeneseny mimo Evropu, včetně Spojených států.

Uchovávání údajů

Osobní údaje pro jakýkoli účel nebudou uchovávány déle, než je pro tyto účely nezbytné. Můžeme uchovávat informace o zařízení po dobu maximálně 3 let a informace o nákupech po dobu maximálně 10 let, pokud a dokud nás nepožádáte o vymazání těchto informací, nebo tak dlouho, jak to vyžadují zákony o účetnictví, zákony o praní peněz nebo jiné zákonné povinnosti. kterému podléháme.

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom odráželi například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Nezletilí

Stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

Kontaktujte nás

Pro více informací o našich postupech ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese help@vossington.com nebo poštou na adrese Vossington AB, Attn: Privacy Support, Regeringsgatan 29, 5th Floor, 11153 Stockholm, Švédsko.